contentmap_plugin
made with love from Joomla.it

 

Type: Airport
Area: Hubei
Destinations: Beijing-Capital, Beijing–Nanyuan, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai-Pudong, Shenzen, Wuhan, Xi'an
Owner:
Shareholders:
Activity since:

Contact:

Coordinates: 32.151312,112.287843
Address: Xiangyang City, Hubei Province
Email:
Phone:
Web:
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Xiangyang_Liuji_Airport