contentmap_plugin
made with love from Joomla.it

 

Type: Airport
Area: Guizhou
Destinations: Changsha, Chongqing, Guangzhou, Guiyang,Fuzhou, Kunming, Shanghai-Pudong, Wenzhou
Owner:
Shareholders:
Activity since: 2005

Contact:

Coordinates: 26.321209,109.153237
Address: Liping, Guizhou Province
Email:
Phone:
Web:
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Liping_Airport