contentmap_plugin
made with love from Joomla.it

 

Type: Airport
Area: Guangzhou
Destinations: Beijing-Capital, Changsha, Guangzhou, Haikou, Hangzhou, Hong Kong, Shanghai-Pudong, Zhengzhou
Owner:
Shareholders:
Activity since:

Contact:

Coordinates: 24.266970,116.103788
Address: Meizhou, Guangdong Province
Email:
Phone:
Web:
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Meixian_Airport