contentmap_plugin
made with love from Joomla.it

 

Type: Airport
Area: Guizhou
Destinations: Changsha, Chongqing, Guangzhou, Guiyang, Haikou, Shenzen, Xi'an
Owner:
Shareholders:
Activity since: 2007

Contact:

Coordinates: 25.447324,107.962705
Address: Libo County, Guizhou Province
Email:
Phone:
Web:
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Libo_Airport